பனிப்பாறைகள் உருகுவதால் டன் கணக்கிலான பாக்டீரியாக்கள் ஆறுகளில் கலக்கும் - ஆய்வு ஆர்ட்டெமிஸ் 1 ​​ஓரியன் விண்கலம் நிலவுக்குப் பின்னால் உயரும் பூமியின் காட்சியைப் படம் பிடித்துள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டில் 40 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் தட்டம்மை தடுப்பூசி போடாதது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இ௫ந்து பிஎஸ்எல்வி-சி54 விண்கலம் சனிக்கிழமை விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. சனிக்கிழமையன்று ஒரு விண்கல் பூமியைத் தாக்கும் என சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பனிப்பாறைகள் உருகுவதால் டன் கணக்கிலான பாக்டீரியாக்கள் ஆறுகளில் கலக்கும் - ஆய்வு

ஆர்ட்டெமிஸ் 1 ​​ஓரியன் விண்கலம் நிலவுக்குப் பின்னால் உயரும் பூமியின் காட்சியைப் படம் பிடித்துள்ளது.

2021 ஆம் ஆண்டில் 40 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் தட்டம்மை தடுப்பூசி போடாதது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை.

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இ௫ந்து பிஎஸ்எல்வி-சி54 விண்கலம் சனிக்கிழமை விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.

சனிக்கிழமையன்று ஒரு விண்கல் பூமியைத் தாக்கும் என சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

0
0
பகிர:

தமிழ் உணவு

கோகோ மிட்டாய்
முறுக்கு
சில்லுக் கருப்பட்டி
சாத்தூர் சேவு
பதிப்புரிமை © 2024 தமிழ்க்களம்
envelopecrossmenu