சீனா 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் சந்திரனில் அணு ஆற்றலால் இயங்கும் தளத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இஸ்ரோவானது ஓஷன்சாட் மற்றும் 8 செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துகிறது. பூமியை விட 10 மடங்கு பெரிய TOI-1075b புறக்கோள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது - நாசா அப்பல்லோ 13 தோல்வியடைந்தப் பிறகு ஓரியன் விண்கலம் வெற்றகரமாக நிலவில் தரையிறங்கியது. Massachusetts Institute of Technology (MIT) இன் பொறியாளர்கள் சுயமாக வளரக் ௯டிய ரோபோக்களை வடிவமைத்துள்ளனர்.

சீனா 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் சந்திரனில் அணு ஆற்றலால் இயங்கும் தளத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

இஸ்ரோவானது ஓஷன்சாட் மற்றும் 8 செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துகிறது.

பூமியை விட 10 மடங்கு பெரிய TOI-1075b புறக்கோள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது - நாசா

அப்பல்லோ 13 தோல்வியடைந்தப் பிறகு ஓரியன் விண்கலம் வெற்றகரமாக நிலவில் தரையிறங்கியது.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) இன் பொறியாளர்கள் சுயமாக வளரக் ௯டிய ரோபோக்களை வடிவமைத்துள்ளனர்.

0
0
பகிர:

தமிழ் உணவு

கோகோ மிட்டாய்
முறுக்கு
சில்லுக் கருப்பட்டி
சாத்தூர் சேவு
பதிப்புரிமை © 2024 தமிழ்க்களம்
envelopecrossmenu